Micro degree

מה זה Micro degree או Micro master?

תואר מוקטן או בשמו Micro degree (כינוי נוסף הוא Micro master) הוא מעיין רבע תואר אקדמי הממוקד בתחום תוכן מסוים. מדובר בתפיסה חדשה המתפתחת באקדמיה שתכליתה להקנות הכשרות ממוקדות אשר נחשבות כ Badge או תואר חלקי אשר ניתן לצבור אותן לידי תואר אקדמי שלם.

הערך המוסף של Micro degree

הערך המוסף של התפיסה זאת הוא שלמקצועות מסוימים יש עדיפות בלמידה מולטי דיסציפלינרית על פני למידה מעמיקה של אותו תחום תוכן בלבד. למשל, כדאי לכלכלן לעשות תואר מצומצם באנליטיקה וכריית מידע (Data mining), או למשפטן לעשות השתלמות באבטחת מידע על מנת לעסוק בתחום משפטי הנוגע לנזקי אבטחת מידע. ההתמקצעות והניואנסים הנוגעים כמעט לכל המקצועות הנלמדים כיום מחייבים התמחויות משנה אשר אינן בתחום התוכן העיקרי בלבד.

בעידן ה Mooc ברשת ניתן לאסוף קורסים מסוימים אשר מוכרים כקורסים אקדמיים בפלטפורמות כמו Coursera או EDX ולכרוך אותם למעין "מיני תואר" אקדמי.

גם באוניברסיטאות המוכרות בעולם ישנם מסלולי Micro degree למשל בסרטון הבא מידע על תואר Micro degree באוניברסיטת MIT:

תגובות פייסבוק