Micro degree

מה זה Micro degree או Micro master? תואר מוקטן או בשמו Micro degree (כינוי נוסף הוא Micro master) הוא מעיין רבע תואר אקדמי הממוקד בתחום תוכן מסוים. מדובר בתפיסה חדשה המתפתחת באקדמיה שתכליתה להקנות הכשרות ממוקדות אשר נחשבות כ Badge או תואר חלקי אשר ניתן לצבור אותן לידי תואר אקדמי …

הוראה ו Story Telling

הוראה ו Story Telling סיפורים, זה מה שאנחנו אוהבים. אנחנו נחשפים אליהם בקולנוע, כשאנו קוראים ספר או כשחבר מספר על טיול שבו השתתף. למה סיפורים? כי עובדות פחות מסקרנות אותנו – הן יבשות ומאוחסנות ב"דיסק הקשיח" שהוא המוח שלנו – המוח החושב. אז מה ההבדל בין סיפור לעובדות? בסיפור יש …

פיתוח קורס מקוון

פיתוח קורס מקוון הוא אתגר גדול עבור מומחה התוכן. הקורס המקוון הראשון עליו ידוע הוא מ 1728, כך שהכל התחיל עוד לפני זמן רב. הטעות הנפוצה בד"כ היא לבצע המרה "אחד לאחד" מהסביבה הפרונטלית לוירטואלית מאחר שמאפייני המדיום הדיגיטלי והפרונטלי שונים. ההבדלים מתבטאים בהיבטים רבים: במדיום הפרונטלי לא סביר לקיים …

מודלים פדגוגיים לצילום שיעורים בוידאו

השימוש הפדגוגי בשיעור מצולם נותן מענה לאספקטים רבים הקשורים לצרכים של הלומד, וכן ללומדים בעלי צרכים מיוחדים. לצד הערך המוסף אשר ניתן להפיק מצפיה בהרצאה מוקלטת, ישנה ביקורת על הפסיביות של הצופה ועל כך שמדיום זה אינו מתאים לכל לומד. יש מחקר שאף מצביע על כך שייצוג מידע טקסטואלי מלא …