קלטורה – וידאו ללמידה

פלטפורמת Kaltura מאפשרת לארגונים לנהל את כלל נכסי הוידאו הארגוניים תחת קורת גג אחת ולהנגישה דרך מערכת המודל. למערכת ייעודית מספר יתרונות על פני סביבות כגון יוטיוב או וימאו. החסרון הוא העלויות אשר תהיינה גבוהות יותר בהשוואה לפתרון חינמי. עם זאת מוקם בימים אלו קונסורציום המאפשר שימוש בפלטפורמת קלטורה העולמית באופן שניתן לעבוד בהיקף קטן ולחסוך את עלויות ההקמה, הניהול ודמי השירות השנתיים.

לפרטים אודות הקונסורציום: ilanb2005@gmail.com

הערך המוסף של שימוש בפלטפורמה יעודית לארגוני חינוך
 • הגדלת מספר הנרשמים – אלו שעובדים ניתנת להם האפשרות לצפות בהקלטת השיעור
 • צפייה חוזרת – בקורסים מורכבים אפשרות לחזור ולצפות שוב ושוב
 • התאמה לבעלי התאמות – מענה לסטודנטים בעלי התאמות/לקויות למידה
 • שביעות רצון – שיפור בשביעות הרצון של הלומדים אשר רואים התייחסות לצורכיהם
 • מיצוב המכללה כארגון מתקדם – התאמת המכללה לעידן החדש

 

היתרונות של מערכת יעודית
 • שמירה על זכויות – מערכת הרשאות לצפייה ולהעלאת תוכן
 • חסכון בכ"א טכני – חיבור אוטומטי למערכת המודל
 • התאמה ללמידה – נגן מפוצל המאפשר לצפות בו זמנית בצילום הוידאו של המרצה ובמסך המחשב שלו
 • חיפוש – אפשרויות לקפיצה בין שקפי ההרצאה וכן חיפוש טקסטואלי
 • זמינות מהירה – הוידאו זמין באופן מידי במערכת המודל
 • תמיכה ושירות
 • מיתוג – הימנעות מפרסומות
 • ניהול מרכזי – אופציה לפורטל וידאו מכללתי כדוגמת נטפליקס (בתשלום נוסף)