קשב וריכוז זאת תכונה או בעיה?

האם בעיית קשב וריכוז היא אכן בעיה? אולי זאת תכונה טובה שפשוט איננה מתאימה לאלו הלומדים בשיטות הלמידה המסורתיות? האם חדשנות בהוראה יכולה לסייע לאותם אלו שמסגרת הלמידה המסורתית פחות מתאימה להם? מוזמנים לצפות